KANTİTATİF YÖNTEMLER

CATI - Computer Assisted Telephonic Interviewing

Pazar araştırmalarında iş sürecini hızlandıran ve maliyetleri büyük oranda düşüren bilgisayar destekli telefon görüşmeleri günümüzde çokça tercih edilmektedir.

ARVEDA, 20 aktif terminali ile CATI hizmeti sunmaktadır. Kuruluşumuzun geliştirdiği yazılım ve özel şifreleme yöntemlerimiz ile koruma altına aldığımız katılımcı bilgileri ve görüşme kayıtları araştırma süresince güvenlik garantimiz altındadır.

CATI sürecimiz boyunca KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) hükümleri geçerlidir.

Stüdyo | Hane | İşyeri

Stüdyo | Hane | İş yeri çalışmaları, özellikle karşılaştırmalı ürün çeşitleriyle özelliklerin sınandığı paket / ambalaj / tat verilerine ulaşılmak istenilen ürün araştırmalarında tercih edilen bir yöntemdir

Gizli | Gölge Müşteri

Özellikle birden fazla şube veya birime sahip, son müşteriye hizmet sunan her firma bu yöntemi başarıyla uygulayabilir. Gizli Müşteri yöntemi organizasyon performansını ‘müşteri gözüyle’ ölçme avantajı sağlarken müşteri memnuniyeti, çalışan performansı,hizmet kalitesi ve marka kimliği konularında ham veriler elde etmenizi sağlar.

B2B - Business to Business

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing, B2B araştırma talepleri bayileri olan ve yurt genelinde satış, dağıtım ve servis hizmetleri üreten işletmeler ile sadece işletmelere iş yapan işletmeler, ithalatçılar veya üreticilerin iş planları ve iş stratejileri yönetimleri sürecinde başvurdukları bir araştırma yöntemidir. Süreç yapılandırmaları ve hizmet kalitesi optimizasyonu çalışmalarında başvurulan B2B yöntemi, rekabet liginde güvenebileceğiniz bir takım kurmanızı ya da var olan takımınızı güçlendirmenizi sağlar.

B2B araştırmalar kapsamında kitle iletişim araçları ve bireysel reklam faaliyetlerinden ziyade; ağırlıklı olarak sektörel fuarlar, broşürler, kurumsal sunumlar bulunmaktadır.

CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing

Bilgisayar eşliğinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir. Bu teknikle soru formu, tablet bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek verinin derlenmesi sağlanır. Bu yöntemin avantajları; hızlı, kaliteli veri derlenmesi, veri derleme ve veri girişinin eş zamanlı yapılabilmesi ve karmaşık soru formlarında uygulama kolaylığı sağlanmasıdır.

Özellikle CAPI yöntemine yönelik geliştirilen yazılımlar kullanılarak ve görüşmeciye uygun olan yanıtlar bilgisayar ekranında gösterilerek görüşmeye olan ilginin arttırılması sağlanmakta, teknik uygulamaların bilgisayar kullanılarak yapılması ile anketör hataları asgari düzeye indirilebilmektedir.

CAWI - Computer Assisted Web Interviewing

Online alışveriş portallarının gelişmesi ve pek çok ürün grubuna sanal pazar alanları sunması ile pazar araştırmaları internet ve dijital ortam fonksiyonları da hız ve düşük maliyet avantajları ile bir araştırma yöntemine dönüştü. Online olarak gerçekleştirilen görüşmeler, hızlı reaksiyonlar ile araştırmaya veri sağlarken e-posta ile gönderilen anketler daha fazla kullanıcıya ulaşarak maliyetleri hayli düşürmekte ve araştırma kapsamını genişletmektedir.

ARVEDA imtiyaz sahibi olduğu www.halkasoralim.com ile CAWI çalışmalarını yürütmektedir.

PAPI - Paper And Pen Interviewing

PAPI – Paper And Pen Interviewing
Kağıt ve kalem kullanılarak gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir. Araştırmacılar, görüşmelerini basılı bir soru formu yardımıyla cevaplayıcıyla yüz yüze görüşerek klasik yöntemle gerçekleştirirler.

KALİTATİF YÖNTEMLER

FOCUS | ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ

Niteliksel veri toplama yöntemleri arasında avantajları en fazla olan yöntem Focus | Odak Grup ölçümüdür. Bu yöntemde oturumlar sosyal alanlarda gerçekleştiği için katılımcılar birbirlerinden etkilenerek yeni fikirler üretebilmektedirler. Yüz yüze iletişim sayesinde veri akışının gözlemlenebildiği Focus toplantı | oturum | görüşme çalışmaları derinlemesine analiz ve gerçek içgörü tanımlama imkanları sağlar.

Derinlemesine Görüşmeler

Birebir görüşmeler olarak da adlandırılan derinlemesine görüşmeler standart bir soru akışı , belirlenmiş bir kalıbı olmayan,bir veya en fazla iki kişi ile yapılan görüşmelerdir. Tamamı açık uçlu sorulardan oluşan ve genellikle soru formu oluşturmak, araştırmanın ilk aşamasında, araştırmaya dair detayları belirlemek ve kavramları daha iyi anlamak için kullanılır. Dolayısıyla tüm derinlemesine görüşmeler uzman ve deneyimli personeller tarafından gerçekleştirilir.

Paydaş Analizi

Paydaşların belirlenmesi ve süreç üzerindeki olası etkilerinin ölçülmesiyle gerçekleştirilen Paydaş Analizi çalışmaları,
paydaşlar ile kurum arasındaki süreçlerin başarıyla işlemesini sağlamak üzere bir işbirliği yaratılması amacını taşır.

Paydaş Analizi; paydaşın, kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü, kuruluşun ise, paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği öncelik gibi başlıklar ile paydaşların kim oldukları, ne düşündükleri, ne düzeyde etkiye sahip oldukları, kendileriyle nasıl ilişki kurulacağı, nasıl bilgilendirilecekleri, kurulan iletişimin sürekliliği, ilişkilenme süresince oluşabilecek beklenmedik durumlara yönelik stratejilerin belirlenmesi gibi sorulara doğru cevaplar sunan pazar araştırmaları sürecidir.

Birlikte Alışveriş

ARVEDA Araştırma tarafından sunulan Birlikte Alışveriş yöntemiyle, katılımcının alışveriş davranışlarını anlamak için; araştırmacılarımız katılımcıyla beraber alışveriş yapmaktadır. Alışveriş sonrası katılımcıyla alışveriş deneyimiyle ilgili bir görüşme alınır. Bu yöntemle, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını, seçimlerini neye göre yaptıklarını ve mevcut ürünlerin hayatlarında ne şekilde yer edindiğini anlamak ana hedeftir.

Çocuk Grupları

Günümüz toplumlarında, çocuklar da tüketim alışkanlıkları edinmekte, hayatları boyunca sürecek olan marka algılamaları ve marka sadakat oluşumu ise çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Dolayısıyla hatırı sayılır ölçüde araştırma, gerek ekonomik gerek sosyolojik amaçlarla, çocuklarla gerçekleştirilmektedir. Bu geçerli ve değerli bir araştırma formu olmakla birlikte, uluslararası ICC/ESOMAR kodlarının işaret ettiği gibi, araştırmacı tarafında özel bir itina ve önlem gerektirmektedir. Şirketimiz çocuk gruplarıyla birlikte yaptığı çalışmalarda çocuğun korunmasını birincil hedef olarak alıp, araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

Ev Ziyaretleri

Evde ziyaret, görüşmecinin veya araştırmacının, yanıtlayıcıları evlerinde ziyaret ederek, onlarla yaşadıkları alanda röportaj yaptığı niteliksel bir araştırma yöntemidir.
Menü