TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) 2017 Vizyoner Baykuş 
YENİ UFUKLARI GÖRENLER: Yeni Bir Pazara Giriş / Lansman/Relansman Araştırmaları-
VİZYONER BAYKUŞ
Bu ödül, araştırmanın yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya da relansmanında veya marka konumlandırma ve yeniden konumlandırma alanında etkin kullanımını gösteren çalısmalara verilecektir.
                                                           
TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) 2017 Sosyal Baykuş 
TOPLUMU OKUYANLAR: Kamuoyu ve Sosyal Araştırmalar-
SOSYAL BAYKUŞ
Bu ödül, toplum sorunlarını en iyi anlayan ve tanımlayan kamuoyu ve sosyal araştırma projelerine verilecektir. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, araştırma konusunun ve sonuçlarının arasındaki bağlantıyı ortaya koymalıdır.
TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) 2017 İçgörülü Baykuş 
GÖRÜNMEYENİ KEŞFEDENLER: İçgörü Geliştirme/Ortaya Çıkarma Araştırmaları-
İÇGÖRÜLÜ BAYKUŞ
Bu kategorideki ödüller güçlü, sağlam, gerçek içgörüleri yakalamış ve markanın/ürünün/firmanın yaşamına katkı sağlamış araştırma projelerine verilir.
Bu ödüle aday olan araştırma çalışmalarının daha önceden tespit edilmemiş, gerilerde veya derinlerde kalmış tüketici tavır ve davranışlarına dair keşifleri veya unutulmuş ya da üstü örtülmüş ancak aslında yaşamaya devam eden inanışları ortaya çıkarmış olması önemlidir.

 

TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) 2014  Bronz  Usta Baykuş 

ÇÖZÜM ÜRETENLER:  Sorun Çözme Amaçlı Araştırmalar-

Bu ödül, mevcuttaki belli bir iş sorununu çözmeye ya da iş geliştirmeye yönelik gerçekleştirilen araştırmaları kapsar. Bu kategoride değerlendirilecek projeler, sorunu ve sorunu gidermede hangi yöntemlerin kullanıldığını, hangi aşamalardan geçildiğini iyi bir şekilde tanımlamalıdır. Araştırma sonuçlarının pazarlama veya iletişim sorununu çözmede araştırma müşterisine sağladığı katkı ve sorunun çözümü açıkça anlatılmalı ortaya koyulmalıdır.

Menü