Ürün Araştırmaları

Ürününüz doğru yerde ve uygun şekilde pazarlanırsa değer kazanır.

Pazarı bilmeden bir ürün çıkarmak ve yeni bir sektöre girmek, başarılı olamayabilir ve kötü sonuçların gerçekleşmesine neden olabilir. Zaman, para, imaj, işgücü, moral gibi birçok kayıplar oluşabilir. Ürün araştırmaları firmaların ürünlerini pazarlamak ve satışını yapmak istedikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal şartlarını ortaya koyan risklerin  analiz raporlarıyla ürünlerin en uygun şartlarda, hangi bölgelerde ve hangi firmalar aracılığıyla satışının yapılabileceği konularında kılavuzluk eden araştırmaları kapsar.

Yeni bir ürün piyasaya sunulmadan hemen önce ve sonra gerçekleştirilen ürün araştırmaları pazarda kalıcı olmak, talep sürekliliği oluşturmak ve satış gelirlerini arttırmak için önemli bir bilgi kaynağıdır.

       ARVEDA Tarafsız

Menü