Marka Araştırmaları

Marka Araştırmaları markaya dair tüm içsel ve dışsal tanımlamaları gerçek olgular ve  güncel kaynaklardan elde edilen değerler ile belirlenerek uzun dönemli iletişim stratejileri ve ürün geliştirme süreçlerinde kılavuzluk eden araştırmalardır.

Marka bilinirliği, kurumsal itibar, marka değeri, marka iletişim kanalları ve çalışanların markaya olan bağlılığı gibi tanımlamaların karşılığı bulunur. Reklam araştırmalarını da kapsayan marka araştırmaları çerçevesinde ön araştırmanızın ardından ortaya koyacağınız pazarlama kanalları verileriniz test edilir ve böylelikle en akılda kalıcı ve ürünü temsil eden ve tüketiciyi markanıza çeken reklam süreçlerinizi başarıyla sonuçlandırmanızı sağlar.

       ARVEDA Tarafsız

Menü