Tüketici Araştırmaları

Her nesne bir üründür.
Her ürün bir gereksinim sonucu ortaya çıkmıştır.

Yaşam boyu ihtiyaçlar oluşacak, her ihtiyaç bir talep ile tanımlanacak ve benzer- ortak talepler sınıflara ayrılacak ve kendiliğinden spesifik pazar alanları oluşturacak, talebin gerçekliği, şiddeti, sürekliliği, maliyeti, geleceği göz önünde bulundurularak üretim gerçekleşecek; ihtiyaca uygun nesneler ortaya konacaktır.

Üreticiler talebin sabırsızlıkla bekledği pazarlarda ürünler sunacak; tüketiciler ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.
Tüketiciyi tanımak, anlamak, ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, tüketicinin duygularını anlamak rekabeti güçlendiren en önemli başlıklardır.

       ARVEDA Tarafsız

Menü