Dayanaklı Tüketim Malları
Parekende – Mağaza
Medikal
Otomotiv
Finans – Sigorta – Bankacılık
Petrol Ürünleri
İnşaat – Yapı Malzemeleri
Kozmetik
Sosyal – Kamuoyu Araştırmaları
Dayanaklı Tüketim Malları

İktisadi tanımlama olarak Dayanıklı Tüketim Malları tüketimi uzun süre devam eden malları kapsar. Gelişen teknoloji ve servis imkanları sayesinde tanım zenginleştirilmiş olsa da çok geniş bir grubu temsil ettiği için alt tanımlara ihtiyaç duymaktadır. Bir otomobilden bir uçağa kadar tüm uzun vadeli kullanım sunan ürünleri kapsayan sınıf ürünlerinin diğer mallara göre ücretinin yüksek olması, satın alma sürecinden önce tüketici tarafından hakkında araştırılma yapılmış olması gibi tipik özellikleri vardır. Dolayısıyla tüketicinin Dayanıklı Tüketim Malları’nı satın alırken hangi hususlara dikkat ettiğini spesifik ürünler bağlamında anlamak gerekiyor.

Parekende – Mağaza

Aynı anda çok sayıda tüketiciye alışveriş imkanı sunan mağazalar ve aynı türdeki farklı ürünlerin çoklu olarak satışa sunulduğu perakendecilik alanında makro ve mikro değişkenlere duyarlılık tam esnektir. Ekonomik, ve demografik özelliklerin fazlasıyla belirleyici olduğu Perakende alanında iç pazardaki artan talebi karşılarken, ürün çeşitliliği veya tercih özellikleri zenginleştirilerek talep oluşturmak ve ürün sürekliliğini sağlamak adına firmalar tarafından; uygun konum, doğru segmentasyon, optimum fiyat ve talep-yoğun ürün başlıkları altında araştırmalar gerçekleştirilir. Yapılan perakende pazarı araştırmaları aynı zamanda firmalara geleceğe dair planlama ve strateji yaratma olanakları da sağlar. Araştırma verileri doğru okunduğu takdirde oyunu değiştirecek iç görüler elde edebilirsiniz. Günümüzde geldiğimiz noktada perakende verileri şöyledir:

Kârlılık üzerine direkt etki edecek her türlü aksiyon: indirimleri etkin yönetmek ve fiziki-dijital ortamlarda yerinizi sağlamlaştırmak• İç pazarın durgunluk beklentisine paralel bir miktar cazibesini yitirmesiyle dış pazarlara olan daha ciddi açılım ve bu bağlamda dönüşen kaynak kullanım stratejileri, AR-GE çalışmaları.

  • Pop-up mağazalar gibi uygulamalar ile farklı satış fırsatlarının değerlendirilmesi.
  • Büyüme, kârlılık ve işletme sermayesi dengesinde etkin kategori yönetimi.
  • Radikal iş modeli değişiklikleri.
  • Kişiselleştirme ve kişiselleştirilmiş öneriler.
Medikal

Hasta, hastahane, eczane ve ilaç araştırmalarını kapsayan Medikal Araştırmalar, Pazar Araştırmaları içerisinde kendi özerk kavram ve süreçlerine sahip bir yapıya sahiptir. Kamusal veya özel olarak gerçekleştirilen çalışmalarda hastalıklar yoğunluğu, hasta profilleri, hastane hizmet verileri, ilaç ulaşılabilirliği gibi başlıklar altında sağlık sektörüne ait tüm kavramlar araştırmaya tabi tutulabilmektedir.

Doktorlar ve eczacılar ile özel olarak fuar, sempozyum, sunum, kurumsal temsil çalışmaları da gerçekleştirilebilmektedir.

Otomotiv

Dayanıklı tüketim malı kategorinde incelenen Otomotiv sektöründe gerçekleşen araştırmalar tüketici tercihlerinden üretim planlama süreçlerine kadar geniş yelpazede veriler sunmaktadır. Satın alma sürecinde tüketicilerin bilgi topladığı otomotiv sektöründe makro ve mikro değişkenler irdelenir, markaya ait tüketici görüşleri toplanır, ürün geliştirme | ürün yatırımları planlamalarında gelişen teknoloji imkanları ile uygulamalar geliştirilir ve tüketicilerin markayı en optimum şekilde deneyimlemesi amaçlanır.

Markaya dair tüketici görüşleri, tüketicilerin markadan beklentileri, ürüne dair eleştirileri ve gelecek satın alma planlamaları gibi kalemlerin araştırıldığı çalışmalarda; Showroom, deneme sürüşü zamanları, AR-GE, tasarım düzenlemeleri, yeni pazar fırsatları gibi başlıklarda kılavuzluk edecek olan veriler toplanır. Otomotiv Araştırmalarında önemli olan doğru katılımcıya soru yöneltmek ve sektöre dair güncel gelişmelerden haberdar olarak başarılı olacak olan stratejiyi yaratma sürecinde gerçek verilere dayanmaktır.

Finans – Sigorta – Bankacılık

Finans | Sigorta | Bankacılık sektörleri birbiri ile iç içe durumda gelişen sektörlerdir. Günümüzde sanal perakende pazarlarının oluşması ile güncel ve güvenilir ödeme kanalları sunmak durumunda kalmak ve portal tüketicilerinin ödeme işlem kolaylığına sahip olması ve güvenilir transferlerin gerçekleşmesi için bankacılık sektörü sürekli olarak uygulamalar geliştirmekte ve yeni fonksiyonlar tanımlamaktadırlar.

Gün geçtikçe kullanım alanları genişleyen ve pek çok kişi tarafından talep edilerek her geçen gün genişleyen sanal para sektöründe gelişmeleri takip etmek ve değerlemeleri kontrol altında tutabilmek için finans sektörü kendi içinde tekrar yapılanmış ve dijital pazarlar için hizmet inovasyonları sunmaktadır.

Riskleri güvence altına almak ve riskin gerçekleşme durumlarında zararın hemen telafisi için gerçekleştirilen sigorta işlemleri bireysel ve kurumsal tüm taleplere cevap verecek çeşitliliğe sahiptir. Bireylerin tasarruflarını ne şekilde değerlendirdikleri verilerinden başlayarak, kurumların üretim, lojistik, depolama süreçlerinde oluşabilecek riskleri belirlemeye kadar giden geniş güvence kapsamı talepleri doğrultusunda sigorta sektörü de sürekli olarak dönüşmektedir.

Petrol Ürünleri

Petrol Ürünleri pazarında gerçekleşen araştırmalar genel olarak benzinlikler, bayiler, müşteri memnuniyeti, marka bilinirliği, ürün geliştirme planları doğrultusunda tüketici talepleri başlıklarında bilgiler elde etmek adına gerçekleştirilir.

Hizmet kalitesi ve erişim imkanlarını geliştirmek için gerçekleştirilen nokta atışlı çalışmaların yanında pazar fırsatları, makro ve mikro değişken verileri ile geleceğe dair öngörü oluşturmak adına da yapılmaktadır.

İnşaat – Yapı Malzemeleri

İnşaat | Gayrimenkul sektörü son yıllarda ciddi bir değişim içine girmiştir. Özellikle, deprem sonrası toplumun bilinçlenmesi ve buna paralel olarak rekabetin hem yerel hem de uluslararası boyutta artması sektörde modern pazarlama stratejilerine geçisi zorunlu kılmıstır. Türkiye’de yüzde 65’i 30 yaşın altında 70 milyonu aşan nüfus, halen devam eden kentleşme olgusunun doğal sonucu olarak yıllık 600.000 adede ulaşan konut talebi, deprem riski, kalite ve yaş gibi faktörlerle 17 milyonu aşan konut stoğunda büyük çaptaki yenileme ihtiyacı ve yine tabii uzantısı olan kentsel dönüşüm, sektörümüzün temel dinamiklerini oluşturan parametrelerin başında gelmektedir.

Toplumun demografik açıdan sahip olduğu kimliklerin konut tüketiminde güçlü argümanlar sunarak sektörü yönlendirmesi neticesi ile her gelir grubuna uygun konut hizmetleri geliştirilmektedir.

İnşaat sektörünün gelişimi tüm pazarların gelişmesini tetiklemekte olduğu için konut | gayrimenkul | malzeme | mimari | mühendislik araştırmaları büyük öneme sahiptir.

Kozmetik

3 milyar dolarlık (TUİK) hacme sahip Türkiye kozmetik sektörü, her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüyor. 190’ın üzerinde ülkeye ürün satan sektörün bu yılki ihracat hedefi ise 1.4 milyar dolar. İç piyasada, özellikle ‘orta’ segmente hitap eden markaların olduğu kategoride kıyasıya rekabet söz konusu. Sektördeki satın almalar, yeni yatırımlar, ağırlıklı olarak orta kesime hitap eden markalara dönük yapılıyor. Özellikle perakendecilik alanında başarıya ulaşmış firmaların kozmetik alanına da yatırım yapması ile oyuncu sayısının arttığı kozmetik sektöründe kullanım alışkanlıkları, trendler, toptan satışlar ve ithalatlar, mağaza | stand tasarımı, kampanya | tanıtım faaliyetleri organizasyonları gibi başlıklar altında gerçekleştirilir.

Sosyal – Kamuoyu Araştırmaları

19. yüzyılda biri Fransa diğeri İngiltere tarafından gerçekleştirilen ilk kamuoyu araştırmaları söz konusu olan tüm sınıf üyeleri ile gerçekleştirilmeye çalışıldığı güncelliğini yitirdi ve çok yüksek maliyetlere neden oldu. Bu noktada iyileştirme 1930 yılında ABD’de gerçekleşen örneklem yöntemiyle ilk yaygın kamuoyu araştırmasının sonuçlarının doğrulanması üzerine kamuoyu güvenini kazanmıştır.

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasi partiler ya da gazeteler zaman zaman kamuoyunun belli konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterler ve kamuoyu araştırmalarına başvururlar. Özellikle seçimler öncesi kamuoyu araştırmaları sıklıkla gerçekleştirilir.

Menü