Arveda Araştırma

ARVEDA Ailesi olarak tüm işbirliklerimizde inandığımız değerlerimiz ile çalışırız.İşimizin ilkelerine tüm anlaşmalarımızda sadık kalır ve ilkelerimizi savunuruz.

Araştırma kalitesinin sağlanmasında güvenlik vazgeçilmezimizdir. Bunu kalitenin araştırmadaki tasarım, metodoloji, analiz ve kaynak kullanımına yansıtırız.

İş planımızı; fikir aşamasından yayın aşamasına kadar araştırmanın yönetimi ve organizasyonu, eğitim, gözetim, rehberlik süreçleri ve araştırmanın geniş çaplı etkileri açısından hesap verilebilirliği esas alarak oluştururuz.

Araştırmada dürüstlüğe yönelik tehdit ve ihlallere gerekli tepkiyi gösteririz.
Araştırmanın şeffaf, adil, bütünlüklü ve tarafsız bir biçimde geliştirilmesi, icrası, denetlenmesi, raporlanması konularında titiz çalışırız.

Meslektaşlarımıza, araştırma katılımcılarına, topluma, ekosisteme, kültürel mirasa ve çevreye yönelik saygılı tutumumuzu ekipçe sürdürürüz.

“Araştırmalarda Dürüstlük Konusunda Avrupa Davranış Kodu” bütün bilimsel ve akademik alanlardaki araştırmalarımız için geçerlidir.

       ARVEDA Tarafsız

Menü